Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-02-12: Högstadieskolan Ellen Key i Västervik fortsätter med fjärrundervisning på grund av pågående smittspårning och stor andel lärare hemma från skolan

2021-02-12

Under fredagsmorgonen beslutade Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, i samråd med Region Kalmar läns smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin, att Ellen Keyskolan ska fortsätta med fjärrundervisning måndag 15 februari till och med onsdag 17 februari. Skälet till beslutet är att det nu pågår en smittspårning runt ett antal smittade på skolan och fortsatt fjärrundervisning är bra för att bryta eventuella smittkedjor.

Dessutom är en relativt stor andel lärare hemma med lindriga symptom vilket försvårar undervisning i skolans lokaler, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun.

Eleverna på Ellen Keyskolan övergår därmed till fjärrundervisning under ytterligare tre dagar. Det innebär att eleverna arbetar hemifrån och genomför sin skoldag med sin chromebook och övrigt material, på samma sätt som innevarande veckas tre sista skoldagar och de två första veckorna efter jullovet. Det finns en lösning för hur skolans elever ska kunna få skolmat, men den kommuniceras senare under fredagen.

Om det skulle behövas fortsatt fjärrundervisning längre än onsdag kommer ett sådant beslut att kommuniceras senast på tisdag, vi följer läget noga de närmaste dagarna. Jag tycker att vi får bra stöd från och samverkan med smittskyddet på regionen och det är viktigt, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun avslutande.

Sidan senast granskad den 12 februari 2021