Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-12-13: Fortsatt inställd undervisning årskurs 3 Åbyängskolan i Gamleby, även årskurs 5 och förskoleklass stängs under tre dagar

2021-12-13

Under förra veckan stängdes undervisningen för årskurs tre och årskurs ett på Åbyängskolan i Gamleby av Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson i samråd med Kalmar läns smittskyddsläkare. Åtgärden syftar till att bryta befintliga smittkedjor. Nu har Magnus Bengtsson, i samråd med länets smittskyddsläkare Arzene Nzobandora, fattat nytt beslut om att även stänga årskurs fem och förskoleklass av samma skäl. Även stängningen av årskurs tre har förlängts till och med torsdag 16 december. Stängningen av årskurserna tre, fem och förskoleklass kommer därmed att pågå till och med torsdag 16 december, förutom stängningen av årskurs ett som är beslutad till och med onsdag 15 december.

Smittskyddet vädjar även till att elever som har syskon i dessa klasser är hemma och testar sig för att förhindra eventuell smittspridning. Man lovar också att fler tester kommer att bli tillgängliga under de närmaste dagarna, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén

Jag vill fortsätta att vädja till alla föräldrar att inte låta de aktuella barnen gå på aktiviteter eller träffa andra barn under den närmaste tiden, så att vi inte riskerar att skapa nya smittkedjor. Vi måste ta krafttag för att få stopp på det här utbrottet nu och då behöver alla inblandade helt enkelt undvika sociala kontakter en tid, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Elever i de aktuella årskurserna på Åbyängskolan i Gamleby som har vårdnadshavare där båda arbetar med så kallade samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas omsorg motsvarande fritidsverksamhet under de dagar som årskursen är stängd. Särskild kontakt kommer att tas med de vårdnadshavare där det är aktuellt.

Mer om samhällsviktig verksamhet går att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida här:

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

En ny bedömning om årskurserna kan återstarta på skolan igen kommer att göras i löpande samråd med smittskyddsenheten på regionen och information om eventuellt nytt beslut kommer att skickas både direkt till vårdnadshavare och till allmänheten och massmedia.

Sidan senast granskad den 13 december 2021