Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-04-29: Förskolan Björken i Västervik stängs resten av veckan på grund av testning, smittspårning och personalbrist orsakad av coronaviruset

2021-04-29

Under torsdagen tvingades Västerviks kommun stänga förskolan Björken i Västervik på grund av covid-19. I samråd med smittskyddet hos Region Kalmar län har man konstaterat att all personal behöver testas för Covid-19 i en pågående smittspårning. Det skapar en personalbrist som inte kan lösas på annat sätt än en stängning. Därför har Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson i samråd med smittskyddet på regionen beslutat att förskolan kommer att hålla stängt resten av veckan i väntan på provsvar på de tio medarbetare som nu testas. För föräldrar med arbeten som räknas som samhällsviktiga erbjuds barnen ersättningsplatser i samma lokaler.

Under de senaste fyra veckorna har totalt åtta medarbetare på förskolan Björken konstaterats smittade i Covid-19, av dem är sex konstaterade smittade under de två senaste veckorna och fyra den senaste veckan. Ytterligare några är hemma från arbetet med förkylningssymptom och inväntar test eller testresultat.

Utöver det har smittskyddet hos regionen och arbetsgivaren gemensamt kommit fram till att resterande personal nu också behöver testas för att man ska kunna kartlägga eventuell smitta på arbetsplatsen och smittspåra ytterligare. Då uppstår en personalbristsituation som nu endast kan lösas med en stängning.

Vi är tacksamma för bra samverkan med smittskyddet hos regionen och vi behöver göra denna ganska drastiska åtgärd i den här situationen. Vi hoppas att stängningen också bryter eventuella kvarliggande smittkedjor tills verksamheten kan öppna igen nästa vecka, men vi kan inte ge definitivt besked om när öppningen kan ske förrän vi har fått tillbaka resultat från de PCR-tester som görs idag, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun.

Barn som går på Björken med föräldrar som har så kallat samhällsviktiga arbeten erbjuds annan barnomsorg i samma lokaler. Alla berörda vårdnadshavare har kontaktats under torsdagsmorgonen. Besked om återöppnande av förskolan kommer så fort de testade medarbetarnas provsvar kommit tillbaka och man hunnit analysera situationen. I värsta fall kan beskedet komma nära starten av nästa arbetsvecka.

Vi har förståelse för att det här beskedet kan ställa till det för många familjer, men tyvärr har vi inte någon möjlighet att agera på något annat sätt i den här situationen, säger Christine Andersson, verksamhetschef för Västerviks kommuns förskolor. Hon säger även avslutande:
Pandemin är inne i ett intensivt skede i vår kommun just nu och jag vill vädja till alla i hela kommunen att hörsamma de utökade och preciserade nya lokala rekommendationerna som skickades ut under måndagen. Vi måste gemensamt vända utvecklingen genom att helt undvika sociala kontakter och hålla avstånd till varandra.

Sidan senast granskad den 29 april 2021