Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-04-30: Förskolan Björken hålls stängd även måndag 3 maj

2021-04-30

Under torsdagen tvingades Västerviks kommun stänga förskolan Björken i Västervik under två dagar på grund av covid-19. Nu har beslut fattats om att förskolan behöver hållas stängd även måndag 3 maj. För föräldrar med arbeten som räknas som samhällsviktiga erbjuds fortfarande barnen ersättningsomsorg i samma lokaler.

Efter en förnyad kontakt med smittskyddet har nu Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson fattat beslut om att Björken behöver hållas stängd även måndag 3 maj. Detta för att skapa tillräckligt med tid för den pågående smittspårningen som görs och för att det fortsatt finns personalbrist orsakad av covid-19.

Vi kommer att behöva ha ytterligare en kontakt med smittskyddet på måndag för att kunna avgöra om Björken kan öppna upp tisdag 4 maj eller om förskolan kan behöva hållas stängd ytterligare fler dagar, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun.

Barn som går på Björken med föräldrar som har så kallat samhällsviktiga arbeten erbjuds annan barnomsorg i samma lokaler. Alla berörda vårdnadshavare har kontaktats om stängningen 3 maj under fredagsmorgonen. Besked om återöppnande av förskolan kommer under måndag 3 maj.

Vi har självklart fortsatt förståelse för att även det här beskedet har konsekvenser för många familjer, men hoppas att många ändå har förståelse för att smittläget är besvärligt nu, säger Christine Andersson, verksamhetschef för Västerviks kommuns förskolor.

Sidan senast granskad den 30 april 2021