Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-03-23: Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning har ökat kraftigt både i Västerviks kommun och i hela Sverige sedan 2021

2023-03-23

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar i Sverige drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning. Och i Västerviks kommun har efterfrågan ökat med motsvarande siffror.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

- Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Tittar man på motsvarande siffror för Västerviks kommuns energi- och klimatrådgivare Mikael Nymans tjänster har antalet inkommande ärenden ökat från 267 under 2021 till 475 ärenden 2022: 
- Det ger en ökning med 78% och prognosen för 2023 tyder på att ökningen fortsätter med över 500 nya ärenden i år, säger Västerviks kommuns energi- och klimatrådgivare Mikael Nyman.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

- Det är tydligt att kostnadsutvecklingen för el och bränsle har haft en tydlig roll i invånarna i Västerviks kommuns ökade intresse för frågor om energi, klimat och uppvärmning under senaste året, säger Mikael Nyman, han fortsätter:
- Jag är övertygad om att de allra flesta som har fått råd under året har både gjort egna insatser efter rådgivningen och om att varenda en har lyckats sänka sina el- och uppvärmningskostnader. Vissa har minskat sina kostnader ganska mycket, det finns stora besparingar att göra för många.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Läs hela rapporten här:

Fördjupad uppföljning EKR, Energimyndigheten 

Hur jobbar energi- och klimatrådgivarna?

Läs om nyblivne husägaren Nicolas Polakof Cor i Malmö som fick hjälp av rådgivare Niklas Renfro

Sidan senast granskad den 23 mars 2023