Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Pressmeddelande 2021-12-10: Även årskurs ett på Åbyängskolan stängs under tre dagar på grund av covidsmitta

2021-12-10

Tidigare under veckan stängdes undervisningen för årskurs tre på Åbyängskolan i Gamleby av Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson i samråd med Kalmar läns smittskyddsläkare. Nu har Magnus Bengtsson, i samråd med smittskyddsläkaren Staffan Sylvan, fattat beslut om att även stänga årskurs ett av samma skäl. Stängningen kommer att pågå måndag till onsdag 13 till 15 december.

Just nu är två barn i årskursen konstaterad positiva med covid-19, men ytterligare 14 barn är hemma från skolan med symptom.

Smittskyddsenheten rekommenderar att ett covidtest görs för samtliga barn i årskurs ett innan barnen kommer tillbaka till skolan och just nu är tillgången på test dålig, därför måste vi göra på det här sättet, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Jag vill vädja till alla föräldrar att inte låta de aktuella barnen gå på aktiviteter eller träffa andra barn under den närmaste tiden, så att vi inte riskerar att skapa nya smittkedjor inför nästa vecka. Vi måste försöka hjälpas åt att få stopp på det här utbrottet snabbt nu och då behöver alla inblandade helt enkelt undvika sociala kontakter en tid.

Elever i årskurs ett på Åbyängskolan i Gamleby som har vårdnadshavare där båda arbetar med så kallad samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas omsorg motsvarande fritidsverksamhet under de tre dagar som årskursen är stängd. Särskild kontakt kommer att tas med de vårdnadshavare där det är aktuellt.

Mer om samhällsviktig verksamhet går att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida här:

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

En ny bedömning om när årskurs 3 och årskurs 1 kan återstarta på skolan igen kommer att göras göras i samråd med smittskyddsenheten på regionen nästa vecka och information om eventuellt nytt beslut kommer att skickas både direkt till vårdnadshavare och till allmänheten och massmedia.

Sidan senast granskad den 10 december 2021