Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB är ett moderbolag. Genom det äger Västerviks kommun flera dotterbolag.

Moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB samordnar bolagskoncernens verksamhet. Kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i moderbolagets styrelse. 

Kommundirektör Anders Björlin är vd i bolaget och koncernchef.

Sidan senast granskad den 5 december 2023