Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks Bostads AB

Västerviks Bostads AB, eller Bostadsbolaget som det kallas i Västervik äger och hyr ut över 3 000 bostäder.

Bostadsbolagets affärsidé är att på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende samt lokaler och service med hög kvalitet i Västerviks kommun.

Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service åt kommunens skolor, daghem, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. Sammantaget ansvarar bolaget för nästan en halv miljon kvadratmeter bostads- eller lokalyta.

Visionen är att vara det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare och skapa tillväxt i Västerviks kommun.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022