Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks Kraft Elnät AB

Västerviks Kraft Elnät AB äger ledningsnätet i Västerviks stad och kringliggande landsbygd.

Verksamheten bedrivs av systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB, i affärsområdet Elnät. 

Västervik Miljö & Energi AB utvecklar och underhåller elnätet i Västerviks Kraft AB:s koncessionsområde och säljer konsult- och servicetjänster inom det egna kompetensområdet.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022