Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige utser ett kommunalråd. Kommunalrådet är också kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Ordförande och 1:e vice ordförande företräder den politiska ledningen. 2:e vice ordförande företräder oppositionen. 

Sidan senast granskad den 26 juli 2022