Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga övergripande beslut och väljer ut ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

  • Kommunens budget.
  • Kommunalskattens storlek. 
  • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen.
  • Taxor och avgifter.
  • Mål för kommunens olika verksamheter.

Kommunfullmäktige har i regel möte sista måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Mötena är öppna för alla och det går även att följa mötet via webb-tv.

Västerviks kommunfullmäktige har 57 mandat. Det innebär att det är 57 folkvalda från de olika partierna.

Här redovisas hur mandaten är fördelade. Det finns även länkar till partiernas lokala hemsidor.

Mandatfördelning

Socialdemokraterna, 18 mandat,  Socialdemokraternas hemsida

Moderaterna, 13 mandat, Moderaternas hemsida

Sverigedemokraterna, 9 mandat, Sverigedemokraternas hemsida

Centerpartiet, 4 mandat, Centerpartiets hemsida

Socialisterna-Välfärdspartiet, 2 mandat, Socialisterna-Välfärdspartiets hemsida

Vänsterpartiet, 3 mandat, Vänsterpartiet Västerviks Facebooksida

Liberalerna, 2 mandat, Liberalernas hemsida

Kristdemokraterna, 3 mandat, Kristdemokraternas hemsida

Westerwikspartiet, 2 mandat

Miljöpartiet de gröna, 1 mandat, Miljöpartiet de grönas hemsida

Sidan senast granskad den 3 april 2023