Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

För dig som är förtroendevald

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Det är viktigt att du som är förtroendevald har kunskaper om hur kommunen fungerar. Du behöver kunna hitta och läsa styrdokument. Du ska även veta hur kommunens organisation ser ut och hur kommunen arbetar med till exempel målstyrning.

Det finns också blanketter, instruktioner och utbildningsmaterial som du behöver ta del av och självklart behöver du veta hur du ska göra för att läsa alla dina sammanträdeshandlingar.

På den här sidan har vi samlat information och länkar som du behöver i din roll som förtroendevald i Västerviks kommun.

Informationssäkerhet

Lås dina enheter

Du behöver skydda informationen när du arbetar med känslig information, på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det innebär att du alltid måste låsa enheterna när du lämnar dem eller hemmet. Ingen annan ska ha tillgång till enheterna eller kunna ta del av informationen.

Ha säkra lösenord

Ett säkert lösenord innehåller bokstäver, siffror och gärna specialtecken. Bygg upp lösenordet på ett sätt så att det är lätt för dig att komma ihåg det, men svårt för andra att knäcka det.

Mer information hittar du här, Skapa och hantera lösenord

Skicka ingen känslig information via mejl

Du får inte skicka sekretessbelagd eller känslig information via din e-post. Minska risken för att bli utsatt för bedrägeri genom att låta bli att klicka på länkar eller bilagor från okända avsändare. Ladda heller inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändare är okänd.

Utbildningar Digital säkerhet

Utbildning Digital säkerhet

Nanolearning om Spänt läge i Europa

Kommunens organisation

Länk till information om hur kommunens organisation ser ut

Styrdokument

Det finns många olika typer av styrdokument i kommunen. I styrdokumenten sätter förtroendevalda upp mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Exempel på styrdokument är reglementen, arbetsordningar, budget, vision, policyer, strategier, planer och program. De flesta av dessa dokument finns i kommunens författningssamling.

Länk till kommunens författningssamling

Länk till kommunens Vision

Länk till kommunens budget

Arvoden och ersättningar

Du har som förtroendevald rätt till ersättning för ditt uppdrag. Oftast får du både ett arvode och ersättning för den arbetsinkomst som du förlorade när du var på ett möte. Vilka ersättningar du har rätt till och i vilka sammanhang kan du läsa om i kommunens Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Partier som har mandat i kommunfullmäktige i Västervik har rätt till kommunalt partistöd. För att ha rätt att få partistöd ska användningen av stödet redovisas senast den 30 juni för föregående år. En mall finns framtagen för redovisningen, men den är frivillig att använda.

 Mall för redovisning av partistöd

Sammanträden

De flesta sammanträden som sker finns samlade i kommunens sammanträdesplan.

Egen utrustning eller låneipad

Alla de tjänster Västerviks kommun erbjuder dig som förtroendevald kommer du åt via webbläsare i dator eller från en privat mobil enhet.

Har du som förtroendevalda inte tillgång till egen utrustning erbjuds du möjligheten att kvittera ut en låne-iPad av Västerviks kommun. 

Hur du kvitterar ut din ipad och använder den läser du mer om här

E-post

Alla förtroendevalda i Västerviks kommun får en e-postadress och ett outlook-konto. När du använder din e-post gäller samma regler som för anställda i Västerviks kommun vad gäller till exempel informationssäkerhet, allmänna handlingar och GDPR. 

Läs mer om e-post och instruktioner för inloggning här

Netpublicator, möteshandlingar

Netpublicator använder du som förtroendevald för att läsa dina handlingar inför möten. Appen är gratis och du hittar den där du hittar appar till din enhet. Via kommunipad hittar du i kommunens egen "appbutik", Apps@Work. Du kommer även åt Netpublicator via webbläsare. 

https://www.netpublicator.com/account/signin

Här hittar du en instruktion för nedladdning och inloggning i appen (pdf 2.2 MB)

Visning av Netpublicator för kommunfullmäktige 21 oktober 2019

Elektronisk signering av handlingar

Om du ska lämna undertecknade handlingar till kommunen kan du göra det elektroniskt och sedan signera dokumentet elektroniskt med tjänsten Sign. Med Sign justerar du även protokoll elektroniskt. Tjänsten Sign kommer du åt antingen via de e-postmeddelanden du får när du ska justera ett protokoll, eller via appen Sign till mobila enheter. 

Information om elektronisk undertecknade av handlingar (pdf 185 kB)

Här hittar du en instruktion för e-underskrifter med Sign (pdf 673 kB).

Instruktionerna finns även publicerade i Netpublicator. 

Distansmöten, StarLeaf

Västerviks kommun använder tjänsten StarLeaf för distansmöten. Som förtroendevald har du fri tillgång till systemet. Här hittar du mer information om StarLeaf och hur du kommer igång

En instruktion till StarLeaf finns även publicerad i Netpublicator. 

Här finns en rutin för politiska möten på distans. Rutinen har godkänts av kommunfullmäktiges gruppledare.

Hot och våld

Polisen har huvudansvaret för personskydd av förtroendevalda vilket innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och våld mot förtroendevalda främst är en uppgift för respektive polismyndighet. Men även kommunens säkerhetschef har här en viktig koordinerande och stödjande roll.

I det fall fara, hot eller en våldssituation mot en förtroendevald uppstår i Västerviks kommun så ska säkerhetschefen inom kommunen och polisen omedelbart kontaktas för vidare handläggning och eventuella åtgärder. Rapportering ska ske i skaderapporteringssystem.

Är du osäker på en situation kontakta säkerhetschefen eller kansliet

Juridik

Det är många olika lagar som styr den verksamhet som finns i kommunen. Några av de viktigaste övergripande lagarna är kommunallagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Du hittar länkar till dessa här till höger. I dessa lagar hittar du till exempel regler för vilka verksamheter som kommuner får driva, hur sammanträden ska gå till och vad som gäller kring allmänna handlingars offentlighet.

Rättsdatabas

Förtroendevald och anställda har möjlighet att använda Västerviks kommuns upphandla rättsdatabas, InfoSoc. InfoSoc erbjuder juridiska rättsdatabaser inom 19 olika områden. Varje rättsdatabas innehåller kommenterade rättsfall, lagstiftning och förarbeten för det aktuella området. Som kund hittar snabbt det du söker genom våra strukturerade sökvägar. Du får också enklare juridisk rådgivning av våra egna jurister. Som kund hos InfoSoc får du även våra veckovisa nyhetsbrev via e-post med de senaste rättsfallen, lagändringar och andra viktiga nyheter för ditt område.

Som förtroendevald beställer du en personlig inloggning från InfoSoc, med den loggar du in i webbtjänsten och har sedan tillgång till hela rättsdatabasen.

Här beställer du en personlig inloggning.

Hantering av personuppgifter

Den nämnd eller kommunalt bolag där du har ditt uppdrag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av uppdraget. Läs mer här: Information till förtroendevalda om hantering av personuppgifter

Det kommer mera...

Den här sidan är under uppbyggnad och vi kommer löpande att fylla på med mer information.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.