Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur fungerar en kommun?

Västerviks kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Kommunen ansvarar för mycket av den service som finns inom kommunens yta.

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Den politiska ledningen i Västerviks kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktige och ger förslag till beslut. Fullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter. De beslutar även om vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen. Västerviks kommun har även politiska nämnder, med ansvar för olika områden.

Det dagliga arbetet sköts av de över 3000 anställda.

Kommunen är skyldig att driva:

 • Social omsorg (äldreomsorg, omsorg för funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg).
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • För-, grund- och gymnasieskola.
 • Plan- och byggfrågor.
 • Miljö- och hälsoskydd.
 • Renhållning och avfallshantering.
 • Vatten och avlopp.
 • Räddningstjänst.
 • Civilt försvar.
 • Biblioteksverksamhet.
 • Bostäder.
 • Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam med landstinget).

Det är frivilligt för kommunen att erbjuda till exempel:

 • Kultur och fritid.
 • Teknisk service.
 • Energiförsörjning.
 • Underhåll av gator.
 • Näringslivsfrågor.
Sidan senast granskad den 26 juli 2022