Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Årsredovisning

Varje år presenteras under våren årets resultat i kommunen och kommunkoncernens årsredovisning.

2023 års resultat för kommunen blev 10,5 miljoner kronor och för kommunkoncernen landade årets resultat på 48 miljoner kronor. 

Resultat Västerviks kommunkoncern under fem år

Rubrik  2023 2022 2021 2020 2019
Folkmängd 31/12 36 434 36 650 36 747 36 655 36 679
Kommunal skattesats (kr) 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16
Årets resultat kommunen (mnkr) 10,5 100,1 83,7 25,9 33,8
Årets resultat kommunkoncernen (mnkr) 48,0 208,7 190,6 146,9 123,1
Sidan senast granskad den 24 april 2024