Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun äger flera bolag. Här kan du läsa mer om dessa. 

Kommunen äger flera av sina bolag genom ett moderbolag, som är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Tillsammans med dotterbolagen bildar moderbolaget en koncern.

Kommunallagen säger att en kommun som äger ett bolag ska ha inflytande och kontroll över verksamheten. Det ska också alltid finnas ett kommunalt syfte med bolaget. Västerviks kommuns olika bolag driver sin verksamhet inom bland annat:

  • miljö
  • energi
  • bostäder
  • fastigheter
  • hamnverksamhet.

Kommunens bolag ska vara till nytta för medborgarna. Bolagen ska bidra till utveckling av kommunen. De ska också hjälpa till att uppnå kommunala mål. Även om bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst så ska de ha en balanserad ekonomisk utveckling. Det gäller både på kort och lång sikt.

Det är fullmäktige som utser ledamöter i alla bolagens styrelser. Moderbolaget samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund