Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rådgivande organ

I Västerviks kommun finns det ett antal rådgivande grupper. I dessa sitter det företrädare för både kommunen och olika intresseorganisationer.

De fungerar som en mötesplats. De som är deltagare har här en möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Genom att samverka kan samhällets resurser både samordnas och utnyttjas på ett bättre sätt.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022