Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Västerviks kommun. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi.

I Västervik har kommunstyrelsen elva ledamöter och elva ersättare. De är politiker valda av kommunfullmäktige och de förbereder ärenden som fullmäktige senare ska besluta om.

Kommunstyrelsen har oftast möte två gånger i månaden. Undantag är juli och i augusti då de inte brukar ha några möten.

Till kommunstyrelsen finns fyra utskott och fyra råd. Dessa är:

  • Arbetsutskottet, 
  • Utskottet för arbetsgivarfrågor, 
  • Utskottet för kultur- och fritidsfrågor, 
  • Utskottet för tillväxt- och hållbarhetsfrågor, 
  • Rådet för funktionshinderfrågor.,
  • Ungdomsrådet,
  • Landsbygdsrådet,
  • Näringslivsrådet.

Kommunstyrelsens förvaltning är namnet på den tjänstemannaorganisation som lyder under kommunstyrelsen. Läs mer om förvaltningen här.

Sidan senast granskad den 13 januari 2023