Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande, kommunalråd: Dan Nilsson (S)

Telefon:0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande: Conny Tyrberg (C)

Telefon: 0490-25 40 36
E-post: conny.tyrberg.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande: Harald Hjalmarsson (M)

Telefon: 0490-25 40 33
E-post: harald.hjalmarsson@vastervik.se

Kommunsekreterare: Johan Hägglund

Telefon: 0490-25 40 24
E-post: johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Västerviks kommun. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi.

I Västervik har kommunstyrelsen elva ledamöter och elva ersättare. De är politiker valda av kommunfullmäktige och de förbereder ärenden som fullmäktige senare ska besluta om.

Kommunstyrelsen har oftast möte två gånger i månaden. Undantag är juli och i augusti då de inte brukar ha några möten.

Ordförande: Dan Nilsson (S).

1:e vice ordförande: Conny Tyrberg (C).

2:e vice ordförande: Harald Hjalmarsson (M).

Till kommunstyrelsen finns också två utskott och ett råd. Dessa är:

  • Arbetsutskottet.
  • Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd.
  • Rådet för funktionshinderfrågor.

Kommunstyrelsens förvaltning är namnet på den tjänstemannaorganisation som lyder under kommunstyrelsen. Läs mer om förvaltningen här.

Sidan senast granskad den 13 maj 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Olsson

Kontakta Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande, kommunalråd: Dan Nilsson (S)

Telefon:0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande: Conny Tyrberg (C)

Telefon: 0490-25 40 36
E-post: conny.tyrberg.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande: Harald Hjalmarsson (M)

Telefon: 0490-25 40 33
E-post: harald.hjalmarsson@vastervik.se

Kommunsekreterare: Johan Hägglund

Telefon: 0490-25 40 24
E-post: johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun