Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Möten, handlingar och protokoll

Här kan du hitta kallelser, handlingar och protokoll till kommunfullmäktige, nämnderna och bolagsstyrelserna. 

För vissa nämnder och bolag publiceras enbart protokollen. 

En del uppgifter har tagits bort ur protokollen och handlingarna vi publicerar på webben. Uppgifter som tas bort är vissa personuppgifter eller sekretessbelagd information. Önskar du läsa ett protokoll eller en handling i sin helhet kontakta Västerviks kommun eller respektive nämnd. 

Möteshandlingar och protokoll

Sidan senast granskad den 16 maj 2022