Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Möten, handlingar och protokoll

Här kan du hitta kallelser, handlingar och protokoll till kommunfullmäktige, nämnderna och bolagsstyrelserna. 

För vissa nämnder och bolag publiceras enbart protokollen. 

En del handlingar publiceras inte publikt på vår webb. Ibland kan även vissa uppgifter har tagits bort ur protokollen och handlingarna vi publicerar på webben. Uppgifter som tas bort kan vara vissa personuppgifter eller sekretessbelagd information. 

Vill du ta del av alla handlingar och uppgifter, kontakta Västerviks kommun så hjälper vi dig. 

Möteshandlingar och protokoll

Sidan senast granskad den 5 december 2023