Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna består av politiker som är vald av kommunfullmäktige och förvaltningarna av anställda tjänstepersoner. Kommunerna får själva bestämma vilka nämnder de vill ha och det är därför det ser olika ut runt om i Sverige.

I Västerviks kommun finns det fyra nämnder:

  • Socialnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Valnämnden.

Västerviks kommun har även en gemensam nämnd med Kalmar läns övriga kommuner:

  • Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Det är förvaltningarna som utreder och genomför beslut åt nämnderna.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022