Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB förvaltar och förnyar VA- och elnät i kommunen. Är du ansluten till fjärrvärme ser bolaget till att ditt hus värms upp och har varmvatten. Det är också de som tömmer din soptunna och driver återvinningsanläggningarna i kommunen.

Västervik Miljö & Energi (VMEAB) består av sju huvudprocesser:

  • Avfall & Återvinning
  • Vatten
  • Elnät
  • Elhandel
  • Fjärrvärme
  • Stadsnät
  • Entreprenad.

Bolaget ansvar sedan 2018 också för den lokala biogasproduktionen. Totalt har bolaget cirka 160 anställda.

Västervik Miljö & Energi AB har som vision att vara ett hållbart företag. Det är ett omfattande åtagande som innebär att vi hela tiden prövar våra nyinvesteringar och omprövar vårt arbete för att nå vår vision.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022