Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dialog, felanmälan och synpunkter

Vi vill veta vad du tycker! Kanske vill du felanmäla, klaga eller ge oss beröm? Hjälp oss att bli bättre. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter så att vi kan jobba på att förbättra oss.

Det finns flera olika sätt för dig att vara med och påverka i kommunen. Du kan till exempel använda våra e-tjänster för att lämna synpunkter eller klagomål, göra en felanmälan eller lämna in ett e-förslag till politiken. Vi vill veta vad du tycker vi gör bra eller mindre bra. Du kan också prata med oss på våra sociala medier. Vi hörs! 

En synpunkt, klagomål eller felanmälan som kommit in till oss på kommunen och diarieförts är en allmän offentlig handling. 

 

Kundtjänst gata och park

Du är förstås välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp med något. Vår kundtjänst för gata/park hanterar bland annat:

 • Felanmälan utemiljöer
 • Tillstånd för gator och torg
 • Utfärdande av särskilda P-tillstånd
 • Nedtagning av träd
 • Viltvårdsfrågor
 • Avstängningar av gator

Gå till felanmälantjänsten
 (Formulär som blir ett ärende hos oss)

Du kan också ringa kundtjänst direkt på 010-355 49 50

Eller skicka e-post till sbe.kundtjanst@vastervik.se

Alla öppettider och kontaktuppgifter.

Felanmälan

Du kan hjälpa oss att hålla det fint i kommunen! Gör din felanmälan här direkt på webben. Tänk på detta innan bara:

 • Vi kan bara hantera fel på vår mark, fastigheter eller objekt som vi äger
 • Om något är en del av en löpande skötselplan kan åtgärder ibland behöva vänta tills det planerade arbetet utförs
 • Det är alltid en bra idé att felanmäla. Även om vi inte ansvarar för lösningen så kan vi ibland hjälpa till.

Gå till felanmälantjänsten
 (Formulär som blir ett ärende hos oss)

Om du är osäker kan du ringa vår kundtjänst för gator och parker på 010-355 49 50

Lämna synpunkter

Du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter eller klagomål till Västerviks kommun.  

Vill du att vi ska kunna svara dig så är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter. Det gäller oavsett vilket sätt du väljer att kontakta oss. 

Har du svårt att använda våra e-tjänster så kan du istället kontakta oss via e-post, telefon eller skicka ett brev till oss.

Lämna dina synpunkter här (Formulär som blir ett ärende hos oss)

Ställa frågor

Har då frågor som rör kommunens verksamheter? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Vill du ställa en fråga till oss så kan du skicka e-post till  kommun@vastervik.se eller ringa till vår växel på 010-355 40 00. Du kommer då att vidarebefordras till rätt handläggare.

Vill du skriva ett brev med dina frågor så kan du lämna det till oss i kommunhuset på Fabriksgatan 21 eller skicka det med post till Västerviks kommun, 593 80 Västervik.

Vill du att vi ska kunna svara dig så är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter. Det gäller oavsett vilket sätt du väljer att kontakta oss. En fråga som kommit in till kommunen och diarieförts är en allmän offentlig handling.  

Du kan också ställa din fråga till oss via våra sociala medier. Du hittar en lista på våra sociala medier här.

Har du synpunkter på socialtjänstens insatser?

Om du är missnöjd med insatser inom socialtjänsten eller inom den kommunala hälso- och sjukvården kan du lämna dina synpunkter och klagomål.

Exempel på verksamheter i kommunen som bedriver socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård är:

 • särskilda boenden för äldre
 • hemtjänst
 • personlig assistans
 • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg
 • missbruks- och beroendevård
 • hem för vård eller boende för barn, HVB
 • hemsjukvård.

Lämna synpunkter om socialtjänstens insatser till oss på kommunen

Du kan lämna synpunkter och klagomål på hur vi har utfört insatser till oss.

Synpunktsblankett för att lämna synpunkter på socialtjänstens insatser

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du är missnöjd med ett beslut kan du i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Att överklaga kommunens beslut

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du ta kontakt med IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter som rör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel hemsjukvård.

Patientnämnden, Region Kalmar Län

Sidan senast granskad den 2 januari 2024