Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Landsbygdsrådet

Under år 2018 startade Västerviks kommun ett landsbygdsråd. Landsbygdsrådet är en mötesplats och arena för diskussion, överläggningar och ömsesidig information mellan föreningar, boende på landsbygden och kommunen. Rådet stöttar kommunen i strategiska frågor för att åstadkomma en positiv landsbygdsutveckling. 

Landsbygdsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Det är ett rådgivande organ, med ett informellt arbetssätt. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Det är upp till rådets medlemmar att själva sätta dagordningen utifrån aktuella frågor. Återkommande frågor är samhällsbyggnadsfrågor, trygghet, bredbandsutbyggnad, vägar, strandskydd, gröna näringar och servicepunkter. 

Rådets sammansättning

Rådet har tolv platser. På fem platser sitter samhällsföreningar och byalag enligt ett rullande schema. På tre platser sitter enskilda personer som anmält intresse. En plats innehas alltid av LRFs kommungrupp. Dessutom sitter kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande i rådet som representanter för Västerviks kommun. 

Turordningen för samhällsföreningarnas platser utsågs genom lottning och fastslogs av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. 

Rådet 2024 består av: 

Hjorted GoIF 

Lofta hembygdsförening

Getterums intresseförening

Blackstad bygdegård 

Odensvi intresseförening

Ola Berg, Gamleby 

John-William Momark, Blankaholm

Per-Olof Nilsson, Fårhult

Joakim Andersson, LRFs kommungrupp

Markus Fridlund, kommunalråd (S)

Ulf Nilssonl, kommunalråd (L) 

Harald Hjalmarsson, kommunalråd (M) 

Sidan senast granskad den 31 januari 2024