Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pensionärsrådet

I kommunen finns det ett organ för samverkan mellan de äldres olika organisationer och kommunens politiker. Det heter kommunala pensionärsrådet, KPR.

Rådet är rådgivande och inte ett beslutande organ. Det består av 11 ledamöter och 9 ersättare.

KPR har under år 2024 sammanträden 14 februari, 17 april, 29 maj, 16 oktober och 20 november.

Ledamöter

Ledamöter utsedda av socialnämnden:

Maud Ärlebrant (KD), ordförande

Marianne Hennel (M), vice ordförande

Maud Lindqvist (S), andra vice ordförande

Ledamöter utsedda av pensionärernas organisationer

Ordinarie

Krister Örnfjäder, SKPF

Christina Högström, SKPF

Lilian Johansson, SKPF

Eivor Hagelin, PRO

Ingegerd Karlsson, PRO

Inger Nilsson, PRO

Birgitta Gunnarsson, PRO

Lillemor Viberg, SPF

Anita Milered, SPF

Barbro Nilsson, SPF

Göran Svensson, SPF

Ersättare

Gudrun Nilsson, SKPF

Ann-Katrin Kreutz, SKPF

Margareta Gabrielsson, PRO

Göran Karlsson, PRO

Karl-Göran Karlsson, PRO

Jan-Erik Ådemark, SPF

Sidan senast granskad den 28 december 2023