Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-04-15: Västerviks Gymnasiums nuvarande mix med fjärrundervisning fortsätter ytterligare två veckor

2021-04-15

Smittskyddet i Region Kalmar län har rekommenderat fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning för regionens gymnasieskolor under hela april. Mot bakgrund av den rekommendationen och smittläget har Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson under torsdagen beslutat att undervisningen för elever på Västerviks Gymnasium fortsatt ska ske med växelvis när- och fjärrundervisning under veckorna 16 och 17. Nya beslut för maj och juni tas i mitten av vecka 17.

Vi har under senvintern och våren hoppats på att smittläget skulle tillåta oss att ha fler elever på plats, men smittspridningen och regionens rekommendationer ger vid hand att vi under ytterligare ett par veckor behöver fortsätta med växelvis fjärrundervisning enligt den omfattning vi arbetat med sedan i januari, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson om sitt beslut.

För Västerviks Gymnasium är nu gällande beslut för vecka 16 och 17 formulerat så här:

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

  • Vecka 16: Fjärrundervisning åk 1 och 3, närundervisning åk 2
  • Vecka 17: Fjärrundervisning åk 2 och 1, närundervisning åk 3

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

  • Vecka 16: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
  • Vecka 17: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid. Vuxenutbildningen på Komvux ska i första hand ska bedrivas på distans gäller även i fortsättningen.

Vi lever på hoppet att följsamhet mot råd och rekommendationer och den påbörjade massvaccinering kan få ner smittalen så att vi den sista delen av terminen kan erbjuda mer undervisning på plats, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun. Han säger avslutande:
Nu gäller det verkligen att vi hjälps åt tillsammans.

Sidan senast granskad den 15 april 2021