Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge (0,5 meter eller mer). Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Om du ska söka ett marklov vill vi ha in en markplaneringsritning som visar marknivåerna före och efter, eventuella slänter och som tydligt visar att slänterna avslutas inom din egen fastighet. Det kan vara bra att komplettera markplaneringsritningen med sektioner. Lämplig skala på markplaneringsritningen är 1:200.

Tänk på att:

  • Körvägar inte bör vara brantare än 1:12 (1:20 närmast gatan om det är många bilar som trafikerar vägen). Även gångvägar som ska användas av personer med funktionsnedsättning får inte vara brantare än 1:12. 
  • Led inte in ytvatten till grannen. En slänt bör avslutas någon meter in på egen fastighet så det finns plats för att göra en dikesanvisning som leder bort vattnet. 
  • Eventuella murar över 0,5 meter kräver också bygglov. 
  • En hög och brant slänt är svår att sköta. Dela gärna upp den med terrasser.

Hjälp oss att bli bättre

Hittade du informationen du sökte?
Sidan senast granskad den 9 juli 2024