Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Riva, rivningslov

Du behöver ett rivningslov om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad som ligger inom planlagt område. Ibland krävs detta även inom områden där områdesbestämmelser gäller. Utanför dessa områden krävs det oftast en anmälan istället. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Syftet med rivningslov är att byggnadsnämnden ska göra en bedömning om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att viss bebyggelse bör bevaras. Det kan till exempel vara:

  • Historiska.
  • Kulturhistoriska.
  • Miljömässiga.
  • Konstnärliga.

Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Vidare är anmälan även till för att se till att riskmaterial tas omhand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla material som är angripet av svamp och mögel. Det kan även gälla byggavfall som kommer från hus med angrepp av skadeinsekter. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs. Riskmaterial och farliga produkter som då påträffas ska monteras ned och tas bort innan rivningsarbetena börjar.

Hjälp oss att bli bättre

Hittade du informationen du sökte?
Sidan senast granskad den 9 juli 2024