Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ventilationskontroll, OVK

Den allvarliga situationen med mycket dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

OVK gynnar inomhusmiljön

De brister som finns i inomhusklimatet har i ökad utsträckning pekats ut som skäl till hälsoproblem, för de som befinner sig i byggnaden. En viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemen är att förbättra ventilationen. Det finns undersökningar som visar att dålig skötsel och underhåll i många fall har gjort funktionen sämre i ventilationssystemen. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen ge förslag på vad som kan göras för att minska åtgången på energi, utan att det ger ett sämre inomhusklimat.

Nyckelorden nedan ger en förklaring på OVK:s genomförande:

  • Byggnadens ägare: Oavsett vem som använder byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen och se till att ventilationen kontrolleras. En besiktning ska ske vart tredje eller vart sjätte år. Det beror på typ av byggnad och även ventilationssystem. På Boverkets hemsida kan du se vad som gäller för olika typer av byggnader.
  • Besiktningsman: Det är enbart den person som har behörighet och rätt behörighetsnivå som får utföra funktionskontrollen.
  • OVK- protokoll: Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till byggnadens ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
  • Intyg: Det ska skrivas ett särskilt intyg av kontrollanten om den utförda kontrollen. Där ska bland annat datum för kontrollen finnas med. Den som äger byggnaden ska sedan sätta upp intyget på en bra synlig plats i byggnaden. Det kan till exempel vara i trapphus eller entréer.
  • Miljö- och byggnadsnämnd: Kommunens miljö- och byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att de regler som finns om OVK följs. Om byggnadens ägare inte följer dessa regler eller struntar i att rätta till påpekade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) vitesförelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kontakt: Abood Aboode, miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 48 17

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Informationsfilmer och exempelritningar

Bild på ritning av hus

Informationsfilmer och exempelritningar

Kontakt

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret 593 80 Västervik
Telefon:
0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Bygglovhandläggare
Sofie Brorsson Candia
0490-25 48 40
Bygglovhandläggare
Tobias Johannesson
0490-25 48 09
Bygglovhandläggare
Markus Högäng
0490-25 48 38
Bygglovhandläggare, Antikvariska frågor
Viktor Källgren
0490-25 48 37

Telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36
Bygglovhandläggare
Julia Sjöblad
0490-25 48 41

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Stefan Lundgren
0490-25 48 24
Byggnadsinspektör
Tobias Karlsson
0490-25 48 12
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Peter Björn
0490-25 48 08
Byggnadsinspektör, OVK
Abood Aboode
0490-25 48 17

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Tillsynshandläggare
Sofi Jämtestam
0490-25 48 33

Telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.

Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Administratör
Katarina Svensson
0490-25 48 01
Administratör
Anita Andersson
0490-25 48 04
Nämndsekreterare
Angelika Idberg
0490-25 48 20
Administratör
Monica Danielsson
0490-25 48 35
Förvaltningschef
Carolina Stalebrant
0490-25 48 28
Bygglovchef
Maria Ström
0490-25 48 29