Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Behöver jag bygglov?

{Mediaspelare}

För dig som har ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa undantag från kraven på bygglov. I filmen ovan och i texten nedan förklarar vi under vilka förutsättningar som bygglov inte krävs. Under relaterade länkar finns länkar till mer information på Boverkets hemsida.

Staket och plank

Du behöver inte söka bygglov för staket som är maximalt 110 cm höga. För staket eller plank vid uteplats som är maximalt 180 cm höga och inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från bostadshuset behöver du inte heller söka bygglov.

Fasad och tak

Du får utan bygglov färga om fasaden, byta fasadbeklädnad och byta taktäckningsmaterial. Detta får du endast göra om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vid fönster- eller dörrbyte krävs bygglov om dina fönster eller dörrar ändrar storlek eller placering.

Altan och uteplats

Du kan bygga en altan utan att söka bygglov om altangolvet inte är högre än 1,4 meter från marken. Du får också bygga ett skärmtak över altan och uteplats utan att söka bygglov om takens sammanlagda yta inte överskrider 15 kvadratmeter.

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kan kräva bygglov.

Grannens godkännande

Om du vill bygga plank, altan eller skärmtak närmare tomtgräns än 4,5 meter mot din granne måste du först få grannens godkännande. Godkännandet bör vara skriftligt.

Plank, altan och skärmtak får inte placeras närmare allmän plats eller gatan än 4,5 meter, detta gäller även om du har fastighetsägarens tillstånd.

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Informationsfilmer och exempelritningar

Bild på ritning av hus

Informationsfilmer och exempelritningar

Kontakt

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret 593 80 Västervik
Telefon:
0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Bygglovhandläggare
Sofie Brorsson Candia
0490-25 48 40
Bygglovhandläggare
Tobias Johannesson
0490-25 48 09
Bygglovhandläggare
Markus Högäng
0490-25 48 38
Bygglovhandläggare, Antikvariska frågor
Viktor Källgren
0490-25 48 37

Telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36
Bygglovhandläggare
Julia Sjöblad
0490-25 48 41

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Stefan Lundgren
0490-25 48 24
Byggnadsinspektör
Tobias Karlsson
0490-25 48 12
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Peter Björn
0490-25 48 08
Byggnadsinspektör, OVK
Abood Aboode
0490-25 48 17

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Tillsynshandläggare
Sofi Jämtestam
0490-25 48 33

Telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.

Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Administratör
Katarina Svensson
0490-25 48 01
Administratör
Anita Andersson
0490-25 48 04
Nämndsekreterare
Angelika Idberg
0490-25 48 20
Administratör
Monica Danielsson
0490-25 48 35
Bygglovchef
Maria Ström
0490-25 48 29
Förvaltningschef
Carolina Stalebrant
0490-25 48 28