Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Gemensam framtidssatsning - de valde klimatsmart fjärrvärme

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-02-09

Tack vare satsningen på en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion i Gamleby värmeverk fick Västervik Miljö & Energi AB två större beställningar på fjärrvärmeleveranser i Gamleby. Beställningarna innebär en ökning av fjärrvärmeleveranserna i Gamleby med cirka tio procent.

De nya fjärrvärmekunderna är Region Kalmar län för uppvärmning av Folkhögskolan samt Hushållningssällskapet Blekinge Kalmar Kronberg för uppvärmning av Gamlebygymnasiet. Kundernas val av fjärrvärme ligger väl i linje med Västervik Miljö & Energis stora satsning på fossilfri fjärrvärmeproduktion i Gamleby.

- Vi är otroligt glada att kunna erbjuda ett helt fossilfritt uppvärmningsalternativ. Fjärrvärme är dock inte bara bekvämt och miljövänligt, det är även en mycket prisvärd uppvärmningsform, säger Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, Västervik Miljö & Energi AB.

- När vi fick möjligheten att ansluta Gamleby folkhögskola var det ingen lång process att utreda och inse att det var ett enkelt och klimatsmart val för Region Kalmar län. Att minimera den fossila energianvändningen är ett övergripande mål för Region Kalmar län och med denna åtgärd minskas klimatpåverkan ytterligare från vår verksamhet, säger Stefan Westblom, Energistrateg Regionfastigheter, Region Kalmar län.

För Hushållningssällskapet föll valet även på tilläggstjänsten Komplett Fjärrvärme.

- När vår befintliga värmepanna på Gamlebygymnasiet började bli gammal ville vi ha en mer miljövänlig och underhållsfri värmeproduktion. Då passade det bra med lösningen där Västervik Miljö & Energi ansvarar för drift och skötsel av fjärrvärmecentralen, säger Lars Lundblom, fastighetsansvarig på Hushållningssällskapet.

- Vårt koncept Komplett Fjärrvärme innebär att Västervik Miljö & Energi äger, installerar och sköter fjärrvärmecentralen.

Vi tar hand om underhållet och gör regelbunden tillsyn av anläggningen, allt för att bidra till en enklare vardag för kunden, avslutar Bengt Ankarvall.

"Hej Stefan Westblom, energistrateg på Region Kalmar!"

Nyligen blev det klart att ni ansluter er till Gamlebys fjärrvärmeverk. Varför väljer ni lokalproducerad fjärrvärme?

- För att uppfylla de krav och mål vi har i Regionen Kalmar län om  att minska vår fossilanvändning till noll. Om det finns lokal fjärrvärme ska vi nyttja den och därför ansluter vi Gamleby folkhögskola till fjärrvärmenätet.

Vilka miljövinster hoppas ni kunna se?

- Miljövinsten är att minska vår klimatpåverkan. Dessutom blir det mindre underhållskostnader, eftersom systemet är mer driftssäkert än det vi har idag.

Hur ser ni på att Västervik Miljö & Energi investerar och moderniserar fjärrvärmeverken?

- Det är väldigt bra. Vi har efterfrågat en ombyggnad i ett antal år, eftersom att kapaciteten behövde utökas för att vi skulle kunna ansluta oss. Äntligen kunde det bli så!

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.