Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Formerna för partistöd regleras i kommunallagen och i Västerviks kommuns Regler för kommunalt partistöd. Beslut om att betala partistöd fattas av kommunfullmäktig en gång per år. 

De partier som tar emot partistöd ska årligen skriftligt redovisa hur stödet använts för att uppnå syftet, att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Sidan senast granskad den 23 maj 2023