Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta valnämnden

Du kan kontakta valnämnden via mejl 

valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Varje kommun ska ha en valnämnd. Den tar hand om kommunens uppgifter vid de allmänna valen och vid val till Europaparlamentet.

Valnämnden i Västervik ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler i kommunen. Nämnden utser också de röstmottagare som jobbar vid valen.

Nämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna. Det sker på valkvällen och på onsdagen efter valdagen. Valnämnden ansvarar också för omröstningen vid kommunala folkomröstningar.

De lokala kostnaderna för valet betalas av kommunen. Det kan vara kostnader för lokaler och röstmottagare med mera.

Valnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Ordförande: Staffan Hederberg (S)
Vice ordförande: Axel Nilsson (M)

Sidan senast granskad den 21 februari 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta valnämnden

Du kan kontakta valnämnden via mejl 

valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun