Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Valnämnden

Varje kommun ska ha en valnämnd. Den tar hand om kommunens uppgifter vid de allmänna valen och folkomröstningar.

Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar.

Valnämnden i Västervik ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler i kommunen. Nämnden utser också de röstmottagare som jobbar vid valen.

Nämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna. Det sker på valkvällen och på onsdagen efter valdagen. Valnämnden ansvarar också för omröstningen vid kommunala folkomröstningar.

De lokala kostnaderna för valet betalas av kommunen. Det kan vara kostnader för lokaler och röstmottagare med mera.

Valnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Sidan senast granskad den 27 januari 2023