Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Valnämnden

Varje kommun ska ha en valnämnd. Den tar hand om kommunens uppgifter vid de allmänna valen och folkomröstningar.

Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar.

Valnämnden i Västervik ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler i kommunen. Nämnden utser också de röstmottagare som jobbar vid valen.

Nämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna. Det sker på valkvällen och på onsdagen efter valdagen. Valnämnden ansvarar också för omröstningen vid kommunala folkomröstningar.

De lokala kostnaderna för valet betalas av kommunen. Det kan vara kostnader för lokaler och röstmottagare med mera.

Valnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Sidan senast granskad den 27 januari 2023
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakt

Valnämndens presidium

Valnämndens ordförande
Hans-Jörgen Petersen (M)
Valnämndens vice ordförande
Staffan Hederberg (S)
Kommunsekreterare
Sofie Westerlund
0490-25 40 39