Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg-, miljö- och alkoholärenden i vår kommun. Nämnden ger också information och råd inom de områden som den har ansvar för. 

Exempel på områden där miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för tillstånd och tillsyn är:

 • Byggnationer.
 • Brandfarliga och explosiva varor.
 • Naturvård.
 • Miljöskydd.
 • Hälsoskydd.
 • Livsmedel.
 • Alkohol.

Miljö- och byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Miljö- och byggnadsnämnden har möte en gång i månaden, förutom i juli månad. Då har nämnden ett presidiemöte istället.

Presidium

Ordförande: Marie Stenmark (M)
1:e vice ordförande: Hans Wretelid (SD)
2:e vice ordförande: Ulf Jonsson (S)

Nämndsekreterare: Angelika Idberg
Miljö- och byggnadschef: Carolina Stalebrant

Miljö- och byggnadskontoret - nämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning är miljö- och byggnadskontoret. På kontoret arbetar handläggare, inspektörer och administratörer inom de områden som nämnden har ansvar för. Kontaktuppgifter till miljö- och byggnadskontoret är samma som för nämnden.

Bygg

 • Bygglov, marklov och rivningslov.
 • Anmälan av ej bygglovpliktig åtgärd, t.ex. installation av braskamin, vatten och avlopp.
 • Obligatorisk ventilationskontroll – OVK.
 • Hissar och vissa andra motordrivna anordningar.
 • Enkelt avhjälpta hinder.
 • Brandfarliga varor och explosiva varor.

Miljö

 • Strandskydd, naturvård och miljöövervakning.
 • Miljö – hälsoskydd, vatten och avlopp.
 • Miljöskydd – miljöfarliga verksamheter, kemikalier och jordbruk.
 • Livsmedel, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Alkohol

 • Serveringstillstånd.
Sidan senast granskad den 2 april 2024