Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har sammanträde nio gånger per år.

Under nämnden finns ett socialt utskott. Det består av fem ledamöter och två ersättare som träffas 24 gånger per år.

Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Nämnden fattar politiska beslut som rör frågor om: 

  • Individ- och familjeomsorg, utom frågor om försörjningsstöd.
  • Äldreomsorg.
  • Kommunal hälso- och sjukvård.
  • Omsorg och stöd till vissa personer med funktionsnedsättning.

Presidium

Ordförande: Ingela Svensson (C)
1:e vice ordförande: Saad Benatallah (S)
2:e vice ordförande: Jon Sjölander (M)

Nämndsekreterare: Jenny André
Socialchef: Jörgen Olsson

Socialnämndens ledamöter

Sidan senast granskad den 10 april 2019
Innehållsansvarig: Jenny André

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun