Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samhällsbyggnad

Enheten ansvarar för och arbetar med:

  • Infrastruktur och kommunikationer. 
  • Fysisk planering. 
  • Mark och exploatering. 
  • Projektering. 
  • Landsbygds- och skärgårdsutveckling. 
  • Bredbandssamordning. 
  • Kart- och mätuppdrag. 
  • Hållbar utveckling. 
  • Föreningar. 
  • Folkhälsa. 
Sidan senast granskad den 4 juni 2024