Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Enheten för samhällsbyggnad

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 67
daniel.niklasson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset

Fabriksgatan 21

Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Enheten ansvarar för och arbetar med:

  • Infrastruktur och kommunikationer. 
  • Fysisk planering. 
  • Mark och exploatering. 
  • Projektering. 
  • Landsbygds- och skärgårdsutveckling. 
  • Bredbandssamordning. 
  • Kart- och mätuppdrag. 
  • Hållbar utveckling. 
  • Föreningar. 
  • Folkhälsa. 
Sidan senast granskad den 16 december 2013
Innehållsansvarig: Markus K. Fridell

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 67
daniel.niklasson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset

Fabriksgatan 21

Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun