Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kultur

Kulturverksamheten samlar:

 • Bibliotek. 
 • Kulturskolan/ Scen Bryggaren
 • Fritidsgårdar, inklusive Mejeriet. (Mötesplatser).
 • Kulturkontoret.

Kulturstrategi 

Ett levande kulturliv är viktigt i vår kommun, både för oss som bor här men också för våra besökare.

Västervik har nu en långsiktig plan för att främja kulturområdet. För att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet måste vi arbeta med området tillsammans.

Utgångspunkt

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en kulturstrategi för Västerviks kommun . Kulturstrategin har tagits fram genom dialog och i samråd med bland annat ideella organisationer, kulturaktörer och andra kommunala verksamheter. Övergripande finns kommunala måldokument och kulturpolitikens regionala och nationella målskrivningar.

Målgrupp för kulturstrategin är:

 • I första hand kommunala förvaltningar och bolag.
 • I förlängningen t.ex. föreningslivet, kulturlivet och andra aktörer.
 • Den enskilde medborgaren som vill vara med och påverka.

Vår vision

Kulturen har en betydande roll när Västervik växer med stolthet och äkthet och utvecklas till en hållbar kommun.
Visionen är ett levande kulturliv utan gränser, tillgängligt för alla.

Tre strategiska mål finns angivna: 

 • En kommunal kulturgaranti för alla barn och unga inom förskola och grundskola ska införas.
 • En offentlig mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck ska inrättas.
 • En kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö ska tas fram.

Sju strategiska fokusområden för perioden har identifierats:

 • Barn- och ungdomskultur
 • Bibliotek
 • Civilsamhälle/Deltagarkultur
 • Kultur och hälsa
 • Kulturarv
 • Kultur och näringsliv
 • Offentlig konst
Sidan senast granskad den 19 september 2023