Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ledningskontoret

Kontoret består av tre olika avdelningar:

  • HR (Human Resources) och kommunikation.
  • Ekonomi och utveckling.
  • Kansli.

HR och kommunikation

Arbetar med frågor om kommunen som arbetsgivare och med kommunens kanaler för kommunikation.

Ekonomi och utveckling

Arbetar med frågor om kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling genom digital utveckling och kvalitetsarbete. 

Kansli

Arbetar med sekreterarstöd till bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelse, koncernledningsgrupp och kommunalråd. Diarium och kommunarkiv ingår också. Kansliet ansvarar även för kommunhusets reception. 

Sidan senast granskad den 11 juli 2023