Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningschef, chef Enheten för samhällsskydd och beredskap

Joakim Jansson, 0490-25 57 98

joakim.jansson@vastervik.se

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Verksamhetsansvarig 
Jörgen Svensson, 0490-25 57 83

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Enhetens uppdrag är:

 • räddningstjänsten i Västerviks kommuns logotypRädda människor. 
 • Rädda egendom.
 • Rädda miljö.

Enheten ska även:

 • Minska risken för bränder och andra olyckor. 
 • Minska konsekvenser av de bränder och olyckor som inträffar.
Kort sagt: Enhetens mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Enhetens arbete är uppdelat i tre olika verksamheter:

 • Räddningstjänst. Där den operativa verksamheten är samlad. 
 • Förebyggande. Där arbetar man med förebyggande av brand.
 • Skydd och säkerhet. Där arbetar man med säkerhet internt inom kommunen. Här ingår förberedelser för kris och samverkan inom olika förebyggande åtgärder inom säkerhet.

Som stöd till de tre verksamheterna finns fyra egna stödfunktioner:

 • Förvaltningsservice.
 • Uppdragsutbildning.
 • Drift- och underhållsfunktion.
 • Funktion för planering.
Sidan senast granskad den 19 juni 2014
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningschef, chef Enheten för samhällsskydd och beredskap

Joakim Jansson, 0490-25 57 98

joakim.jansson@vastervik.se

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Verksamhetsansvarig 
Jörgen Svensson, 0490-25 57 83

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)