Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Räddningstjänst och samhällsskydd

Enhetens uppdrag är:

 • räddningstjänsten i Västerviks kommuns logotypRädda människor. 
 • Rädda egendom.
 • Rädda miljö.

Enheten ska även:

 • Minska risken för bränder och andra olyckor. 
 • Minska konsekvenser av de bränder och olyckor som inträffar.
Kort sagt: Enhetens mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Enhetens arbete är uppdelat i tre olika verksamheter:

 • Räddningstjänst. Där den operativa verksamheten är samlad. 
 • Förebyggande. Där arbetar man med förebyggande av brand.
 • Skydd och säkerhet. Där arbetar man med säkerhet internt inom kommunen. Här ingår förberedelser för kris och samverkan inom olika förebyggande åtgärder inom säkerhet.

Som stöd till de tre verksamheterna finns fyra egna stödfunktioner:

 • Förvaltningsservice.
 • Uppdragsutbildning.
 • Drift- och underhållsfunktion.
 • Funktion för planering.
Sidan senast granskad den 16 december 2019