Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Räddningstjänst

På Räddningstjänsten Västervik har vi visionen att Västervik ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo och verka i. Här ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga omständigheter.

Räddningstjänst arbetar med att rädda och skydda människor, egendom eller miljö vid bränder och andra olyckor.

Vi finns i Västervik, Loftahammar, Överum, Gamleby, Ankarsrum och Hjorted. Det gör att vi oftast kan nå dig i tid.

Om du behöver vår hjälp vid en olycka ska du ringa 112. Där får du prata med någon som ser till att du får rätt hjälp.

Illustration som visar räddningstjänsten i kommunen.

FIP - första insats person

FIP är en förkortning för Första-Insats-Person. Konkret innebär det att en deltidsbrandman kan vara på en olycksplats extra snabbt med hjälp av en specialutrustad bil. FIP kan då göra en första insats, bedöma olyckans omfattning och förbereda den större räddningsstyrkan.

28 personer är alltid i beredskap för din säkerhet, dygnet om, året om.

Vi gör Västervik tryggt och säkert!

RSB-Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Jönköpings län, Blekinge län samt delar av Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län.

Syftet med RSB är att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem samt en ökad förmåga att leda kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. Vi ska på detta sätt försöka få en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Sidan senast granskad den 13 april 2023