Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Räddningstjänst

Flygbild över räddningstjänstens lokaler i Västervik.

På Räddningstjänsten Västervik har vi visionen att Västervik ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo och verka i. Här ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga omständigheter.

Räddningstjänst arbetar med att rädda och skydda människor, egendom eller miljö vid bränder och andra olyckor.

Vi finns i Västervik, Loftahammar, Överum, Gamleby, Ankarsrum och Hjorted. Det gör att vi oftast kan nå dig i tid.

Om du behöver vår hjälp vid en olycka ska du ringa 112. Där får du prata med någon som ser till att du får rätt hjälp.

Illustration som visar räddningstjänsten i kommunen.

FIP - första insats person

FIP är en förkortning för Första-Insats-Person. Konkret innebär det att en deltidsbrandman kan vara på en olycksplats extra snabbt med hjälp av en specialutrustad bil. FIP kan då göra en första insats, bedöma olyckans omfattning och förbereda den större räddningsstyrkan.

28 personer är alltid i beredskap för din säkerhet, dygnet om, året om.

Vi gör Västervik tryggt och säkert!

RSB-Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Jönköpings län, Blekinge län samt delar av Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län.

Syftet med RSB är att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem samt en ökad förmåga att leda kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. Vi ska på detta sätt försöka få en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Sidan senast granskad den 1 juli 2022
Innehållsansvarig: Peter Helge

Bli deltidsbrandman - RIB

Bli deltidsbrandman

Kontakt

Postadress:
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 593 80 Västervik
Besöksadress:
Östersjövägen 4, Västervik

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge
0490-25 57 80

Sotning

Specialisthandläggare
Roger Landelius
0490-25 57 82
Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist
0490-25 57 86

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist
0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius
0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
0490-254022

Grannsamverkan

Jacob Sundell
0490-25 57 91

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge
0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldsbevakande extremism

Räddningschef
Joakim Jansson
0490-25 57 98
Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
0490-254022

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
0490-255752