Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kristeam, krishantering

Behöver du information om en allvarlig olycka eller en kris? Ring 113 13. Lyssna också på nyheter från Radio P4 Kalmar och besök Västerviks kommuns hemsida för information.

På telefonnumret 113 13 får du information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan till exempel gälla en stor trafikolycka, en brand, en stor storm, en översvämning eller ett sjukdomsutbrott.

Om Västerviks kommun drabbas av en stor kris så öppnar vi ett särskilt telefonnummer dit du kan ringa för att få information. Telefonnumret meddelas genom kommunens hemsida och genom Radio P4 Kalmar. Via radion, kommunens hemsida och våra sociala medier får du uppdaterad information genom hela krisen.

Kommunen är förberedd

Västerviks kommun övar regelbundet för att kunna ta hand om olyckor och kriser. Vi vill se till att tillvaron fungerar så normalt som möjligt, även under en kris.

Kristeam/Krishantering

Vid en stor olycka eller kris samlas kommunens krisledningsgrupp. I gruppen finns kommunens förvaltnings- och bolagschefer. De leder arbetet genom olyckan eller krisen. Övergripande beslut om arbetet tar politiker i krisledningsnämnden.

Kommunalt krisstöd

Vi förbereder oss också för psykisk och social hjälp vid olyckor och kriser av olika slag. Detta gör vi i arbetet med kommunalt krisstöd (tidigare kallad POSOM-gruppen - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid stora olyckor och katastrofer). Arbetsgruppen för kommunalt krisstöd samverkar också med personer från polisen, landstinget och kyrkan. Gruppen ska stödja människor under och efter en olycka eller kris.

Sidan senast granskad den 4 maj 2015