Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-04-21: Västerviks kommun har beviljats projektmedel för att förstärka samverkan kring unga vuxna som riskerar långtidsarbetslöshet

2021-04-21

Västerviks kommuns enhet för arbete och kompetens är beviljad projektmedel från Regeringskansliet och Delegationen för unga och nyanlända. Pengarna ska användas till förstärkt samverkan med Arbetsförmedlingen kring unga vuxna som riskerar långtidsarbetslöshet.

Enheten för arbete och kompetens har sökt och blivit beviljad 269 000 kronor för att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, genomföra insatser som ska leda till förstärkt samverkan kring unga vuxna som riskerar långtidsarbetslöshet.

Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på enheten för arbete och kompetens hos Västerviks kommun, säger:
Insatsen ger oss, tillsammans med Arbetsförmedlingen, en möjlighet att göra en fördjupad kartläggning kring de unga personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare förstärka samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen kring unga. Elisabeth Johansson fortsätter:
Kortfattat består insatsen av en gemensam kartläggning av målgruppen, tillfälle för information och workshop för medarbetare som arbetar med och för målgruppen i oktober, en workshop som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) genomför för Jobbkommissionen i november, samt en handlingsplan utifrån hela det gemensamma arbetet.

Sidan senast granskad den 21 april 2021