Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbete och insatser för ungdomar och unga vuxna

Västerviks kommun erbjuder olika insatser för dig som är ung och ung vuxen och som behöver stöd för att komma vidare med att fortsätta dina studier eller börja jobba. Är du mellan 16 och 19 år har du även möjlighet att ansöka om feriepraktik.

Om du är ung vuxen 20–29 år och saknar någon kontakt med myndighet eller annan kommunal verksamhet, finns möjlighet till extra stöd. Läs mer och ansök om kontakt under rubriken "E-tjänster och blanketter".

Sidan senast granskad den 20 juni 2022