Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nu omstartar Projekt Yrkesvärd, digital yrkesmatchning för utrikes födda i Västerviks kommun

2021-02-11

Det finns fortsatt ett stort antal nyanlända som både vill och kan ge sig ut i arbetslivet, men har svårt att hitta vägen in. Det vill Västerviks kommun ändra på. Med projekt Yrkesvärd kan alla vara med och visa vägen. Därför söker kommunen nu nya yrkesvärdar när Projekt Yrkesvärd startar om, med ny coronaanpassad digital metod.

Projekt Yrkesvärd fokuserar på en yrkematchning utifrån yrkesmässig erfarenhet eller intresse. Målgruppen utrikes födda matchas med en etablerad yrkesverksam inom samma område. Personliga och yrkesmässiga nätverk är viktigt för att få tillträde till arbetsmarknaden och det är precis det som projektets yrkesvärdar erbjuder, säger Reem Alhaddad delprojektledare för Projekt Yrkesvärd på Västerviks kommuns service- och integrationsverksamhet. Hon fortsätter:
En yrkesmatchning betyder tre träffar, en timme per tillfälle, av en yrkesvärds tid. Man behöver inte lova mer än att delta under de tre timmarna som en matchning tar och vi har erfarenheter av att det ger väldigt bra resultat. Därför söker vi nu både intresserade företagare, arbetsledare och andra yrkesverksamma som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till och berätta om deras arbetsliv.

Västerviks kommuns Projekt Yrkesvärd omfattar flera olika insatser: Dels arbetar projektet med yrkesmatchning mellan nyanländ och etablerad utifrån yrkesbakgrund eller yrkesinriktning och dels med arbetslivsorientering för nyanlända. Dessutom erbjuds en workshop i interkulturell kompetens för arbetsgivare.

För workshopen interkulturell kompetens om medarbetar- och yrkesrollen ansvarar projektledaren Nilla Borg. Hon beskriver den så här:
Workshopen ger deltagarna förutsättningar för bra kulturförståelse och bemötande i kulturmöten på arbetsplatsen, dessutom innehåller den en fördjupning i interkulturell kommunikation. Den här drygt två timmar långa workshopen är kostnadsfri att delta i och den sker också digital nu, säger Nilla Borg.

Projektet bedrivs under tre år, 2020-2022 med Västerviks kommun som projektägare. 75 procent av projektets finansiering kommer från AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Under rådande omständigheter för Covid-19 sker träffarna digitalt:
Projektpersonalen bjuder till ett digitalmöte där varje yrkesvärd och den personens yrkesmatchning kan prata mer om branschen som värden jobbar i och som projektdeltagaren är intresserad av att jobba inom i framtiden, säger Reem Alhaddad avslutande.

Anmälan sker via kommunens webbsida, adress:

www.vastervik.se/yrkesvard