Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-05-06: Nu finns bidragspengar för föreningar och organisationer som vill arrangera smittsäkra och kostnadsfria lovaktiviteter

2021-05-06

Regeringen har fattat beslut om ett riktat bidrag till Sveriges kommuner under 2021. Bidragspengarna ska i Västerviks kommun användas till bidrag som betalas ut till föreningar och ideella organisationer som vill arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år under resterande del av 2021.

Västerviks kommun erbjuder föreningar och ideella organisationer att söka medel för att arrangera aktiviteter under sommar, höst- och jullovet 2021. Det finns flera förutsättningar för att en organisation ska kunna beviljas lovbidrag:

  • Aktiviteterna ska vara avgiftsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras smittsäkert och ge stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Alla barn och unga ska behandlas lika vad som gäller tillgång och deltagande på aktiviteterna.

Intresserade föreningar och ideella organisationer kan söka bidraget via en blankett som är tillgänglig på Västerviks kommuns webbsida. Sista ansökningsdag för sommarlovet är redan 1 juni, höstlovet 15 september och jullovet är 15 november.

Mer information om var ansökan ska skickas, vad ansökan måste innehålla och vad som gäller för redovisning och eventuell återbetalning av bidraget finns på kommunens webbplats.

All information om bidraget, inklusive länk till blanketterna finns på:

Sidan senast granskad den 6 maj 2021