Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog Ankarsrum

Har du tankar på hur Ankarsrum kan förbättras och utvecklas?

Vi som arbetar för Västerviks kommun ville höra vad du som bor, lever och verkar i Ankarsrum tycker om samhället. Därför bjöd vi in till en utvecklingsdialog i två steg, med avsikten att skapa väl förankrat underlag för utvecklingen av Ankarsrum. Både i stort och smått.

Mötena går inte ut på att skapa önskelistor utan att ta fram förslag på konkreta åtgärder. Både sånt som kommunen kan göra direkt, sådant som vi ska arbeta för att genomföra längre fram och sådant som kommun och samhälle kan göra gemensamt. Kanske handlar det om parken eller infarten. Hela familjen är välkommen att vara med. Allas åsikter, oavsett ålder, är viktiga.

8 september Steg 1 - förbättringsvandring

Vi var runt 65 personer som gick en runda tillsammans genom samhället. Vi tittade på saker som kunde utvecklas, förbättras och åtgärdas. Sammanställningen av alla tankar hittar du i ett dokument under rubriken Relaterade länkar.

19 oktober Steg 2 - utvecklingsdialog

I det andra steget träffades vi för att gå igenom det som vi såg vid promenaden och diskuterade hur orten kan utvecklas. Vi prioriterade bland förslagen. 

Sidan senast granskad den 5 oktober 2023