Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Edsbruk

Historia

Ed omnämns för första gången 1313. Ortens namn ändrades från Ed till Eds Bruk när järnbruket etablerades 1670. När poststationen kom till på 1800-talet skrevs namnet ihop till Edsbruk, för att inte postorten skulle förväxlas med Ed i västra Sverige.

Mycket talar för att det funnits en urgammal färdväg via Uknadalens sjösystem, Edsbruk och Syrsan. Från före 1000-talet e.kr. kan orten varit en del i en transportled mellan havet och trakterna runt Linköping.

Edsbruk idag

Edsbruk har idag runt 350 invånare. På orten finns bland annat livsmedelsbutik, bygdegård, skola, förskola, äldreboende och badplats. Här finns även lekpark, kortare vandringsled vid Storsjön, utsiktsplatser, gammal kvarn och smedja och vattenfall, sommarcafé utmed Edsån, storslagna alléer, fotbollsplan och flera föreningar som jobbar för bygdens utveckling.

Ö

Sidan senast granskad den 3 oktober 2023