Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Skärgården

Historia

Utanför kommunens fastlandskust finns en pärlband av runt 5000 öar. Här finns bland annat Grindö, Hasselö, Smågö, Rågö, Björkö, Sladö, Solidö, Idö, Marsö, Eknö, Skälö, Nävelsö, Rätö, Väderskär och Malmöarna. Skärgårdsområdet i vår kommun kallas för Tjust skärgård. I söder övergår den till Misterhults skärgård, i norr finns Gryts skärgård. 

Till skärgården hör även flera av våra kustsamhällen, som Flatvarp, Loftahammar, Händelöp och Blankaholm. Här har skärgårdsboende och fiskare i generationer landat och lossat sina varor. 

Hasselö

Hasselö ligger mellan Loftahammar och Västervik. Båtförbindelse finns från Västervik under hela året. Under sommarmånaderna utökas trafiken med en större båt från Västervik men också från Loftahammar. Hasselö hängde tidigare samman med Sladö, som är naturreservat. Sedan 2006 finns en grävd kanal mellan öarna. Öarna förbinds med en bro. 

Idö

Idö ligger omkring fem sjömil från Västervik. På ön finns en före detta lotsstation. Båtförbindelse och restaurang finns sommartid. Idö och öarna söderut ligger i Västrums socken. Ett kännetecken i denna socken är att alla öar plus byn Narsvik är oskiftade, det vill säga de har inte genomgått laga skiftet. Undantagen är Hultö (1827) och Skälö (1915). Några öar har dock "legaliserats", det vill säga man har styckat av minimala tomter medan resten av marken ägs gemensamt. 

Fler öar 

Spårö är känt för sjömärket Spårö båk som är nära förknippat med Tjust skärgård. Ön ligger vid inloppet till Västervik, omkring 4-5 sjömil sydost om centrum och är synligt från staden.

Även ön Händelöp ligger sydost om Västervik. Större delen av öns bebyggelse är koncentrerad till Händelöps by på öns västra del, en småort med cirka 50 invånare. På öns östra del finns ett fiskeläge med badklippor och ön har väg- och broförbindelse.

Korpaholmarna är en samling holmar och skär som binds samman med gångbroar. De ligger vid Västerviks resort, cirka 3-4 kilometer söder om centrala Västervik. Du behöver inte vara gäst på resorten för att besöka holmarna. 

Eknö är den största ön i södra delen av Tjust skärgård i Västerviks kommun. Ön har två huvuddelar där merparten av bebyggelsen är samlad - Östra Eknö och Västra Eknö. Fastlandsbryggan finns vid bland annat Strandbo och Östra Skälö. 

Sidan senast granskad den 29 juni 2022