Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Hjorted

Historia

Hjorted ligger vid den gamla riksväg 4, vid sjön Hjorten. Redan på medeltiden anlades en bro på platsen, då det här fanns ett smalt sund. Vid brons norra fäste växte en kyrkby fram.

En halvmil nordväst om Hjorted gick smalspårsbanan mellan Västervik och Hultsfred. Här byggdes Hjorteds station 1879. Men den platsen utvecklades aldrig till något stationssamhälle, utan byn blev kvar där den låg. 

1869 beskriver Hjorteds kyrkoherde socknen på följande sätt: "Hjorteds socken utgörs, kunde man säga, av en skärgård på torra landet i det att den genomskäres av mer än 70 större och mindre sjöar. (...) En stor del upptages av berg och skog och nästan hela socknen är översållad med stora stenar, som försvårar odlingsarbetet."

Hjorted idag

Inom Hjorteds gamla socken ingår kommunens sydligaste delar. Här finns bland annat byarna Getterum och Gissebo. I Hjorted samhälle finns skola, förskola, äldreboende, livsmedelsbutik, handelsträdgård, idrottsplats och ett välbesökt mopedmuseum. 

Sidan senast granskad den 25 november 2015