Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Överum

Historia

Överum är en av våra större bruksorter. Platsen omnämns för första gången 1390 och stavades då Öfarrum. Bruket anlades 1655 och tillverkade då bland annat kanoner. Detta var under många år en av länets största industrier, och hade på 1970-talet över 1000 anställda. 

Överums kyrka ägdes till en början av bruket som även avlönade prästen. Det är den enda kända brukskyrkan i Kalmar län. 1931 överlämnades kyrkan och en församling startades. 

Överum idag

Överum är vår fjärde största ort med runt 1000 invånare. Genom orten passerar väg 35, som går mellan Linköping och Västervik. Här finns även en station där tågen på Tjustbanan stannar. I samhället finns skola, förskola, livsmedelsbutik, mack, idrottsplats, äldreboende, flera industriföretag och hälsocentral. 

CNH Industrial är sedan några år nya ägare till gamla Överums Bruk. Tillsammans med Svensk Presshärdning tillverkar de plogar, gödsel- och såmaskiner. 

Sidan senast granskad den 3 oktober 2023