Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog

Västerviks kommun har genomfört förbättringspromenader i kommunens olika orter under åren 2013-2017. Syftet var att kommunen skulle få en bättre bild av medborgarnas synpunkter på orterna. Vi ville höra vad du som bor på orten tycker och tänker om dit samhälle och hur det kan förbättras.

Hur gick det till?

Personer som bor i samhället bjuds in att gå genom samhället tillsammans med anställda på kommunen. Under promenaden pratar vi om vad vi ser och gör anteckningar. Vi pratar bland annat om:

 • Hur ser det ut i samhället?
 • Hur kan orten utvecklas och förbättras?
 • Vad behöver åtgärdas, på kort och lång sikt?

Vad händer efter promenaden?

De synpunkter som vi får in sammanställdes i en lista. Listan presenterades på kommunens hemsida. Under rubriken "Relaterade länkar" hittar ni länkar till resultatet på de olika orterna.

Kommunen började med att åtgärda "enklare" saker på listan. Ofta finns det saker som är lätta att fixa. Det kan röra sig om sneda skyltar, sly, trasiga lampor med mera. Dessa åtgärder försöker vi lösa så fort som möjligt.

Uppföljande möte - utvecklingsdialog

De sakerna som är större, eller mer av långsiktig karaktär tar vi med oss till ett uppföljande möte. Det kan handla om:

 • Utveckling av bostadsområden.
 • Gång- och cykelvägar.
 • Upprustning eller nybyggnation av lekplatser.

Under det mötet diskuterar vi de större utvecklingsfrågorna för samhället. Vi sammanställer deltagarnas åsikt om de viktigaste utvecklingsområdena. Detta blir en del i kommunens fortsatta arbeta för samhället. I de fall vi ska göra en fördjupning av översiktsplanen för orten så kommer resultatet bli en stomme i arbetet.

Avstämning

Ett år efter promenaden har vi ett nytt möte. Då redovisar vi hur de insamlade synpunkterna har använts, vad som har åtgärdats och vad som kommer att åtgärdas inom kort. 

Kommande promenader

Under 2013 genomfördes promenader i:

 • Överum
 • Gamleby

Under 2014 genomfördes promenader i:

 • Loftahammar
 • Hjorted

Under 2015 genomfördes promenader i:

 • Ankarsrum
 • Blankaholm

Under 2016 genomfördes promenader i:

 • Gunnebo

Under 2017 genomfördes promenader i:

 • Edsbruk
 • Totebo
Sidan senast granskad den 4 oktober 2023