Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Odensvi

Historia

Namnet Odensvi är känt sedan 1355 och socken är rik på fornlämningar. Namnet antyder att det här funnits en offerplats åt Oden. Här finns en hällkista från stenåldern, ett flertal gravrösen från bronsåldern, domarringar, gravfält och åtta fornborgar från järnåldern. Området består av kuperad skog och bördiga dalar. I socknen ligger herrgårdarna Odensviholm, Ogestad och Kulla.

Samhället är en kyrkby som ligger vid Kyrksjöns sydöstra strand.

Odensvi idag

Odensvi socken har runt 350 invånare. I byn finns bland annat förskola, livsmedelsbutik, badplats, camping, vandrarhem, bygdegård, skidbacke och fotbollsplaner. Här finner vi  även två av kommunens största jordbruk - Ogestad och Odensviholm. 

Odensvi byggde under 2014 ett fibernät med lokala krafter som sträcker sig över nästan hela bygden. 

En bild från bygden

Här låter vi en person från området själv få ge sin bild av bygden. 

"Jag gillar Odensvi för här finns både visionerna och lugnet. Här är vi många som samarbetar för att utveckla bygden och hitta på aktiviteter. På sommaren har vi badet och på vintern skidbacken - och året runt en fantastisk natur! Här finns lanthandeln, campingen, fotbollsanläggningen och fisket. Och så har vi aktiva föreningar och de bästa grannarna."

Sidan senast granskad den 25 november 2015